Contact Info

 

Nr. crt LUCRARI EXECUTATE PERIOADA DE EXECUTIE DENUMIREA BENEFICIARULUI REALIZARE CONTRACT APRECIEREA BENEFICIARULUI
0 1 2 3 4
1 Pietruire DC 53:din DJ 244A Gara Rosiesti-Viisoara si reabilitare; km.2+900-7+000;7+000-7+800 12 luni Primaria com. Viisoara 12luni foarte bun
2 Intretineri drumuri satesti L=3,3 km, com. Solesti 6 luni Primaria com. Solesti 5luni foarte bun
3 Intretineri drumuri comunale si satesti, com. Vutcani 4 luni Primaria com. Vutcani 4luni foarte bun
4 Reparatii drumuri satesti si comunale , com. Gherghesti 12 luni Primaria Com. Gherghesti 10 luni foarte bun
5 Intretineri drumuri satesti si comunale L=2,26 km. com. Laza 12 luni Primaria com. Laza 11 luni foarte bun
6 Intretineri imbracaminti asfaltice DJ 207E si DJ 247  6 luni Consiliul Judetean Vaslui 6 luni foarte bun
7 Intretineri drumuri pietruiteDJ 159E si DJ 280  6 luni Consiliul Judetean Vaslui 6 luni foarte bun
8 Siguranta circulatiei rutiere  4 luni Consiliul Judetean Vaslui 4luni foarte bun
9 Reabilitare DJ 246A-Moara Domneasca-Feresti 12 luni Consiliul Judetean Vaslui 10 luni foartebun
10 Reabilitare DJ 246 Codaesti-Tacuta 12 luni Consiliul Judetean Vaslui 11 luni foarte bun
11 Reabilitare DJ 248B-Negresti 12 luni Consiliul Judetean Vaslui 12 luni foarte bun
12 Intr.imbracaminti asfaltice DJ 242G Vinderei  6 luni Consiliul Judetean Vaslui 3 luni foarte bun
13 Intr.imb.asfaltice DJ 245 D-Bogdanesti 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 3 luni foarte bun
14 Intr.imb.asfaltice DJ 207 E – Brodoc 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
15 Intr.imb.asfaltice DJ 245 – Bacani 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
16 Intr.imb.asfaltice DJ 243 A – Pogana 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 5 luni foarte bun
17 Intr.imb.asfaltice DJ 244 D – Averesti 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 5 luni foarte bun
18 Intr.imb.asfaltice DJ 244 H – Viisoara  6 luni Consiliul Judetean Vaslui 5luni foarte bun
19 Intr.imb.asfaltice DJ 244 – Suletea 6 luni Consiliul Judetean Vaslu 4luni foarte bun
20 Intretinere drum pietruit DJ 245 B – Gherghesti 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 4luni foarte bun
21 Intretinere drum pietruit DJ 243 B – Ciocani 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 4luni foarte bun
22 Intretinere drum pietruit DJ 242 C – Gara Docaneasa – Gara Talasman 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
23 Intretinere drum pietruit DJ 241 C – Doagele 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
24 Intretinere drum pietruit DJ 280 – Tibanesti 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
25 Intretinere drum pietruit DJ 248 G –Man.Rafaila 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 5 luni foarte bun
26 Intretinere drum pietruit DJ 159 A – Garceni 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
27 Intretinere drum pietruit DJ 244 M – Albesti 1 luna Consiliul Judetean Vaslui 1 luna foarte bun
28 Reabilitare DJ 207 E -Negresti 6 luni S.C.Viacons Rutier srl Husi 6 luni foarte bun
29 Intretinere imbr. asfaltice DJ 244,244H 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 6 luni foarte bun
30 Reabilitare DJ 159E  18 luni S.C.Viacons Rutier srl Husi 12 luni foarte bun
31 Reabilitare DJ 243A :Pogana  12 luni Consiliul Judetean Vaslui 12 luni foarte bun
32 Intretinere drum pietruit DJ 247 6 luni S.C.Viacons Rutier srl Husi 6 luni foarte bun
33 Deszapezire si combatere polei pe drumuri judetene 4 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
34 Intretinere imbr. asfaltice DJ 244A Vutcani 4 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
35 Intretinere imbr. asfaltice DJ 248 A Rafaila 3 luni Consiliul Judetean Vaslui 3 luni foarte bun
36 Intretinere imbr. asfaltice DJ 246 A Feresti 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 6 luni foarte bun
38 Intretinere imbr. asfaltice DJ 245 ALipovat  6 luni Consiliul Judetean Vaslui 6 luni foarte bun
38 Recensamintul rutier 10 luni Consiliul Judetean Vaslui 10 luni foarte bun
39 Intretinere imbr. asfaltice DJ 243 A Pogana  6 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
40 Intretinere imbr. asfaltice DJ 247Laza  2 luni Consiliul Judetean Vaslui 2 luni foarte bun
41 Intretinere imbr. asfaltice DJ 244 M Albesti  3 luni Consiliul Judetean Vaslui 3 luni foarte bun
42 Intretinere imbr. asfaltice DJ 243 B Coroiesti  3 luni Consiliul Judetean Vaslui 3 luni foarte bun
43 Intretinere imbr. asfaltice DJ 159 Bacesti  3 luni Consiliul Judetean Vaslui 3 luni foarte bun
44 Intretinere drum pietruit DJ 242 G Vinderei  3 luni Consiliul Judetean Vaslui 3 luni foatre bun
45 Intretinere drum pietruit DJ245 C Bacani  3 luni Consiliul Judetean Vaslui 3 luni foarte bun
46 Intretinere drum pietruit DJ 243 B Ciocani  3 luni Consiliul Judetean Vaslui 3 luni foarte bun
47 Intretinere imbr. asfaltice DJ 244 D  3 luni Consiliul Judetean Vaslui 3 luni foarte bun
48 Intretinere imbr. asfaltice DJ 244 E Tatarani 4 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
49 Intretinere imbr. asfaltice DJ 284 Arsura  4 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
50 Intr.drumuri satesti com. Girceni  6 luni Primaria Com.Girceni 4 luni foarte bun
51 Pietruire DC 86 Bogdanita  12 luni Primaria com.Bogdanita 12 luni foarte bun
52 Intretinere drum pietruit DJ 246 Tacuta 6 luni Consiliul Judetean Vaslui 6 luni foarte bun
53 Intretinere drum pietruit DJ 159 Bacesti  6 luni Consiliul Judetean Vaslui 6 luni foarte bun
54 Intretinere drum pietruit DJ 245 E  4 luni Consiliul Judetean Vaslui 4 luni foarte bun
55 Intretinere imbracaminti asfaltice DJ 242G  4 luni Consiliul Judetean Vaslui 2 luni foarte bun